Інформація про заклад

ШАНОВНИЙ ДРУЖЕ!

Саме для Вас у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”
відкрито КОЛЕДЖ “ОСВІТА”!

Сьогодні на Вас чекають цікаві та перспективні на ринку праці спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”:
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Код Назва Код Назва
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
06 Журналістика 061 Журналістика Видавнича справа та редагування
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг
08 Право 081 Право Право
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

Якщо Ви здобули повну загальну середню освіту і ви маєте сертифікат з двох загальноосвітніх дисциплін із балом не нижче 100 (один із яких “Українська мова та література”), можна подати документи до Коледжу “Освіта”.

Прийом випускників на базі документа про закінчення 9 класів до Коледжу “Освіта” проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Під час навчання у коледжі студенти водночас отримують повну загальну середню освіту та вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

Студенти відвідують лекції, практичні заняття, які для них проводять найкращі фахівці університету – спеціалісти вищої категорії, кандидати наук.

Отримавши диплом молодшого спеціаліста за обраним напрямом підготовки, Ви поза конкурсом, без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, зараховуєтесь на ІІІ курс університету будь-якої форми навчання. Ви можете продовжити навчання за обраною Вами спеціальністю й отримати диплом бакалавра, а потім магістра.

На Вас чекає захоплююче студентське життя. В університеті діє Студентський Парламент та Кабінет міністрів. Студенти беруть активну участь у загальноукраїнських молодіжних проектах. Для студентів організовуються туристичні походи, фестивалі творчості, тематичні тижні з навчальних предметів, екскурсії містом та Україною, читацькі конференції, круглі столи, конкурси, також працює волонтерський загін. Створено студентську соціальну службу, яку керівництво Центру студентських соціальних служб визнало кращою серед діючих у м. Києві.

Місія Університету «Україна»:

якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

Мета діяльності Університету «Україна»:

надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження новітніх освітніх технологій навчання.