Важливі посилання

Головна сторінка офіційного веб-сайту ЗВО
Статут ЗО (установчі документи)
Склад керівних органів
Структура та органи управління закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів
Сертифікати про акредитацію
Документи закладу, якими регулюється освітній процес
Напрями наукової та/або мистецької діяльності
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Кошторис закладу та всі зміни до нього
Звіт про використання та надходження коштів та про проведення тендерних процедур
Результати моніторингу якості освіти
Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО
Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО
Інформація про вакантні посади ЗВО
Конкурси на заміщення посад
Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Правила прийому до закладу освіти
Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліц.
Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень
Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Рейтингові списки вступників
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
Списки зарахованих (накази про зарахування)
Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти
Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
Мова (мови) освітнього процесу
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (ц….
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідал…
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Бюджет закладу освіти
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначе…
Сторінка англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про суб’єкта освітньої діяльності
Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти