Спеціальності

Галузі знань

Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання  
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма

Заочна форма

 

Підготовка молодших спеціалістів (на основі повної середньої загальної освіти)

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

50

50 2 р.

2 р.

 
06 Журналістика 061 Журналістика (Журналістика)

15

15 2 р.

2 р.

 
Журналістика (Видавнича справа та редагування)

15

15 2 р.

2 р.

 
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

30

60 2 р.

2 р.

 
075 Маркетинг

30

30 2 р.

2 р.

 
08 Право 081 Право

150

90 3 р.

3 р.

 
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія

30

30 3 р.

3 р.

 
121 Інженерія програмного забезпечення

30

30 3 р.

3 р.

 
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія

50

3 р.

 
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології

50

50 2 р.

2 р.

 
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

30

20 2 р.

2 р.

 
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

25

25 2 р.

2 р.

 
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт

25

50 3 р.

3 р.

 

Підготовка молодших спеціалістів (на основі базової середньої загальної освіти)

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

50

3 р.

 
06 Журналістика 061 Журналістика (Журналістика)

15

3 р.

 
Журналістика (Видавнича справа та редагування)

15

3 р.

 
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

30

3 р.

 
075 Маркетинг

30

3 р.

 
08 Право 081 Право

150

4 р.

 
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія

30

4 р.

 
121 Інженерія програмного забезпечення

30

4 р.

 
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія

50

4 р.

 
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології

50

3 р.

 
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

30

3 р.

 
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

25

3 р.

 
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт

25

4 р.