Про нас

Коледж «Освіта»
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Коледж «Освіта» як структурний підрозділ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» дозволяє заздалегідь професійно орієнтувати молодих людей, надати їм початкову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у галузях економіки, права, культури, транспортної інфраструктури, інформатики та обчислювальної техніки, соціального забезпечення, журналістики та інформації, зокрема:

Галузь знань

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Код Назва Код

Назва

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
06 Журналістика 061 Журналістика Видавнича справа та редагування
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг
08 Право 081 Право Право
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

Визначальною структурою спеціальностей, за якими організовується навчання в коледжі, є аналоги базових спеціальностей Університет «Україна».

Студентам коледжу забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної вищої освіти. Успішне навчання у коледжі надає можливість випускникам продовжити навчання в Університеті «Україна» з ІІІ курсу за профільною спеціальністю.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Випускники 11-х класів зараховується до коледжу на ІІ курс за результатами ЗНО.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

Коледж приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітньо кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

Викладачі коледжу – фахівці вищої категорії зі значним досвідом роботи. Вони забезпечують найбільш сприятливі умови для здобуття вчорашніми школярами сучасної освіти у галузі комп`ютерної науки, економічної, юридичної освіти. Усі педагогічні працівники ставляться до студентів коледжу як до дорослих і, разом із тим, є для них друзями, добрими наставниками. Тут кожна дитина стає центром, навколо якого обертаються технології навчання, засоби освіти тощо. Індивідуальний підхід – пріоритетний для всієї роботи коледжу.

Молоді люди почуваються під час занять розкуто, впевнено. Новітні методики викладання з використанням різноманітних ігрових форм та практичних ситуацій полегшують засвоєння матеріалу. Велику роль відіграє ефект змагання, а творчий підхід у навчально-виховному процесі забезпечує відчуття постійного свята.

Сучасні інформаційні технології дозволяють відтворити хімічні або фізичні експерименти, проводити лабораторні та практичні заняття тощо.

На старших курсах навчальний процес надзвичайно мобільний, ще більш інформаційно насичений, із поглибленим вивченням іноземних мов та комп`ютерних програм.

Задля забезпечення виконання студентами своїх обов`язків та захисту їхніх прав у коледжі організовано студентське самоврядування. Воно сприяє гармонійному розвитку особистості, формуванню професійних умінь для майбутньої діяльності, вчить повазі, толерантності, взаємній підтримці, демократизму у стосунках, оцінці діяльності кожного за реальними результатами. Майбутні бізнесмени, юристи, економісти, програмісти мають змогу перевірити свої лідерські якості, пройти загартування студентством.

Університет забезпечив студентів усім необхідним. Для навчання виділені чудові аудиторії, читальний зал, а для студентів, які приїхали з інших міст, – гуртожиток.

У коледжі створено чудовий мікроклімат не тільки для навчання, а й для активного відпочинку студентів-підлітків, які активно займаються спортом. Це наші майбутні чемпіони. Серед них майстри спорту та кандидати в майстри спорту: Майєр Ростислав, Дудник Максим, Жутник Юлія, Процків Ярослава, Текерлек Роман, Яровий Роман, Скопненко Богдан, Медведченко Лоліта та інші.

Студенти коледжу беруть участь у різноманітних заходах, а саме:

Зустрічі з ветеранами війни
Свято української писемності
Конкурс «Міс коледжу»
Концерти до свята 8 березня та Дня працівника освіти
Фестиваль «Університетське літо»
Шевченківські читання
Випускний

Студенти коледжу займаються також науково-дослідницькою роботою. Зокрема студентки Діана Бойко та Катерина Щербина стали переможницями конкурсу МАН.

У коледжі створено всі умови, щоб не лише підготувати майбутніх професіоналів для галузей діяльності, а й виховати творчі особистості!

Переваги навчання у коледжі:

  • наскрізні програми підготовки дають можливість продовжити навчання на ОКР «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки без втрати часу (починаючи з III курсу);
  • отримання диплома молодшого спеціаліста дає можливість раніше розпочати офіційний трудовий шлях за фахом і закінчити університет із трудовим стажем;
  • вартість навчання у коледжі здебільшого нижча за вартість навчання в університеті при рівнозначній якості підготовки.