Адамчук Наталія Василівна

Посада: викладач вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народилася 20 грудня 1973 року.

23 січня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – Українська література на тему: «Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука».

Викладає дисципліни

 1.  Українська мова

Сфера наукових інтересів

 1. Літературна практика у професійній підготовці редакторів та видавців
  2. Редакторсько-видавнича підготовка літератури для дітей
  3. Особливості роботи редактора при підготовці електронних видань
  4. Інтернет-технології у професійній діяльності редактора і журналіста
  5. Сучасна українська література в контексті біблійної та народної міфології
  6. Зміна читацьких уподобань сучасних підлітків у соціокультурному контексті розвитку суспільства

Вибрані опубліковані статті літературознавчого напряму

«Рецепція біблійних образів та мотивів у творчості Валерія Шевчука», «Жіноча роль: “спокусниця”чи “хранителька роду”», «Культурно-семіотичні парадигми міфотворчості в контексті літератури» та ін.

Майже 10-річна робота у видавництвах імені Олени Теліги та «Шкільний світ» дала можливість накопичити як практичний досвід, так і цікавий теоретичний матеріал, проте роботи, які стосуються наукових інтересів у цій сфері, поки на стадії опрацювання.

Публікації останніх років

 1. Адамчук Н.В. Жіноча роль: «спокусниця» чи «хранителька роду»? (Твори Валерія Шевчука і народна міфологія) // Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» . – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012.
 2. Адамчук Н.В. Рецепція біблійних образів та мотивів у творчості Валерія Шевчука // Вісник Київського славістичного університету: Зб. наук. праць. Серія «Філологія» . – К., 2013. – Вип. 37
 3. Адамчук Н.В., Хохлова М. Сучасна концепція культури книги в контексті видань для дітей // Матеріали VI науково­-практичної конференції студентів і молодих вчених “Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі”. – К., 2016.
 4. Адамчук Н.В. Художня література як засіб формування толерантного середовища для дітей з особливими потребами // Література. Діти. Час: Науковий вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – К., 2016.

Бібліографія праць

 1. Адамчук Н.В. Міф про вовкулаку: народна демонологія та сучасна літературна інтерпретація // Фольклористичні зошити: Зб. наук. праць. Вип. 3. – Луцьк: Полісько-Волинський народознавчий центр, 2000. – Вип.3
 2. Адамчук Н.В. Фольклорно-міфологічні джерела образності Валерія Шевчука (на матеріалі роману-балади «Дім на горі») // Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк: Вежа, 2000. – № 6.
 3. Адамчук Н.В. Культурно-семіотичні парадигми міфотворчості у контексті літератури // Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2001. – № 9.
 4. Адамчук Н.В. Жіноча роль: «спокусниця» чи «хранителька роду»? (Твори Валерія Шевчука і народна міфологія) // Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» . – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012.
 5. Адамчук Н.В. Рецепція біблійних образів та мотивів у творчості Валерія Шевчука // Вісник Київського славістичного університету: Зб. наук. праць. Серія «Філологія» . – К., 2013. – Вип. 37
 6. Адамчук Н.В., Хохлова М. Сучасна концепція культури книги в контексті видань для дітей // Матеріали VI науково­-практичної конференції студентів і молодих вчених “Масово­комунікаційні процеси в сучасному світі”. – К., 2016.
 7. Адамчук Н.В. Художня література як засіб формування толерантного середовища для дітей з особливими потребами // Література. Діти. Час: Науковий вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – К., 2016.