Комп’ютерна інженерія

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 7241.1 123 Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 2 р.
Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 7241.1
Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 7241.1
Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 7241.1
Електрослюсар з ремонту електричних машин 7241.1
Радіотехнік 7243
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 7243.1
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 7243.1
Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи) 7139
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 7241
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 8290.2
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114
Оператор комп’ютерного набору 4112
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Оператор комп’ютерного набору 4112
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121
Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів 7223
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 7223
Оператор верстатів з програмним керуванням 8211
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи) 7139
Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 7241
Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки 7241.1
Верстатник широкого профілю 8211
Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 8211
Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 8240
Верстатник спеціальних деревообробних верстатів 8240