Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на II курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника

Денна і заочна форми навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Асистент референта 4115 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Секретар 4115
Організатор діловодства (державні установи) 3435.1
Адміністратор 4222
Адміністратор (господар) залу (в закладах харчування) 4222
Архіваріус 4141
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) 4121
Друкарка 4111
Друкарка 4111
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Діловод 4144
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Налагоджувальник шліфувальних верстатів 7223 061 Журналістика (видавнича справа та редагування ) Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Коректор (коригування текстів) 4143
Стенографістка 4111
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Секретар 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Секретар 4115
Друкарка, що працює з іноземним текстом 4111
Секретар-друкарка 4115
Брошурувальник 7345.2
Касир (в банку) 4212 071 Облік і оподаткування Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Адміністратор 4222
Адміністратор (господар) залу 4222
Адміністратор черговий 4222
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Контролер ломбарду 4211
Касир багажний 4211
Касир торговельного залу 4211
Касир товарний (вантажний) 4211
Касир квитковий 4211
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121
Агент з постачання 4131
Статистик 4122
Агент комерційний 3415
Агент рекламний 3429
Декоратор вітрин (у підприємствах торгівлі) 4190
Демонстратор товарів (рекламна діяльність) 5220
Касир (в банку) 4212
Продавець продовольчих товарів 5220
Продавець непродовольчих товарів 5220
Агент страховий 3412
Контролер-касир 4211
Конторський службовець (бухгалтерія) 4211
Консультант з ефективності підприємництва 2419.2
Нарядник 4121
Адміністратор 4222 075 Маркетинг Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Адміністратор черговий 4222
Адміністратор (господар) залу (в закладах харчування) 4222
Адміністратор черговий 4222
Контролер ломбарду 4211
Контролер-касир 4211
Касир торговельного залу 4211
Касир багажний 4211
Оператор автоматизованого розрахунку у готелі 4211
Касир багажний 4211
Статистик 4122
Агент з розшуку вантажів та багажу 4133
Агент з постачання 4131
Агент комерційний 3415
Агент рекламний 3429
Декоратор вітрин (у підприємствах торгівлі) 4190
Демонстратор 5220
Касир (в банку) 4212
Продавець (з лотка, на ринку) 5230
Адміністратор 4222 081 Право Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 2 р.
Адміністратор черговий 4222
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Адміністратор (господар) залу 4222
Асистент референта 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Архіваріус 4141
Секретар 4115
Статистик 4122
Кодифікатор 4143
Паспортист 4144
Охоронець 5169
Охоронник 5169
Консьєрж 9141
Касир (в банку) 4212
Інкасатор 4212
Оператор верстатів з програмним керуванням 8211 121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 2 р.
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Адміністратор бази даних 2131.2
Аналітик з комп’ютерних комунікацій 2131.2
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 8290.2
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Оператор верстатів з програмним керуванням 8211
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 7241.1 123 Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 2 р.
Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 7241.1
Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 7241.1
Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 7241.1
Електрослюсар з ремонту електричних машин 7241.1
Радіотехнік 7243
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 7243.1
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 7243.1
Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи) 7139
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 7241
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 8290.2
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114
Оператор комп’ютерного набору 4112
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Оператор комп’ютерного набору 4112
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121
Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів 7223
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 7223
Оператор верстатів з програмним керуванням 8211
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи) 7139
Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 7241
Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки 7241.1
Верстатник широкого профілю 8211
Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 8211
Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 8240
Верстатник спеціальних деревообробних верстатів 8240
Контролер якості продукції та технологічного процесу (хімічне виробництво) 8159 161 Хімічні технології та інженерія Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 2 р.
Апаратник етиленгліколевої установки 8159
Пресувальник (хімічне виробництво) 8229
Складальник теплоізоляційних конструкцій 8290
Лаборант хімічного аналізу 8159
Буфетник 5123 181 Харчові технології Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) 8272.2
Майстер ресторанного обслуговування 5812
Агент з постачання 4131
Бармен 5123
Технолог 3119
Торговець технічний 3415
Кухар 5122
Кухар судновий 5122
Кухар-стюард 5122
Шеф-кухар 5122
Кондитер 7412
Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 8274
Технік-технолог з технології харчування 3570
Виробник харчових напівфабрикатів 5122
Офіціант 5123
Офіціант судновий 5123
Продавець непродовольчих товарів 5220
Продавець продовольчих товарів 5220
Кулінар борошняних виробів 7412
Адміністратор (господар) залу (у підприємствах торгівлі) 4222
Соціальний робітник 5133 231 Соціальна робота Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Секретар 4115
Секретар незрячого фахівця 4115
Асистент референта 4115
Гувернер 5131
Покоївка 5142
Перекладач жестової мови 5133
Молодша медична сестра з догляду за хворими 5132
Агент з організації туризму 4221 242 Туризм Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 1 р.
Агент з постачання 4131
Адміністратор 4222
Екскурсовод 3414
Авторемонтник 7515 274 Автомобільний транспорт Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс 2 р.
Водій автотранспортних засобів 8322
Машиніст двигунів внутрішнього згоряння 8161
Газозварник 7212
Слюсар з ремонту автомобілів 7231
Рихтувальник кузовів 7213
Електрозварник ручного зварювання 7212.1
Слюсар з механоскладальних робіт 7233
Слюсар з ремонту рухомого складу 7233
Машиніст крана (кранівник) 8333
Машиніст підіймально-транспортних машин 8339
Тракторист 8331.1
Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 8331.2
Випробувач двигунів 7231.1
Водій-випробувач 7231.1
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1
Слюсар-ремонтник 7233.1
Слюсар-складальник двигунів 7232.1
Акумуляторник 7241.2
Водій мототранспортних засобів 8321
Балансувальник деталей та вузлів 7233
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241
Водій автотранспортних засобів 8322