Нормативні документи

Установчі документи закладу освіти
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf;
https://uu.edu.ua/osnovni_oficiyni_documenti_universitetu

Посадові інструкції президента і проректорів

Положення про коледж базової структури

Положення про коледж базової структури 2021

Ліцензії на провадження освітньої діяльності https://ab.uu.edu.ua/license

Ліцензія на сайті МОН України

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Умови вступу до ВНЗ України

Вступна кампанія – 2019

Наказ МОН України від 10 жовтня 2018 року № 1082 “Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році”

Умови  прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році 

Перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

 

Правила прийому до ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

в 2019 році від 27.12.2018 р.

Правила прийому до коледжів ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2019 році від 27.12.2018 р. (Коледж “Освіта”, мережа територіально відокремлених коледжів включно)

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів (до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації 

 

Нормативні документи Приймальної комісії

НАКАЗ “Про затвердження Положення про приймальну комісію коледжів”

НАКАЗ “Про затвердження складу Приймальної комісії коледжів Університету “Україна”

НАКАЗ “Про склад предметних екзаменаційних комісій Коледжу “Освіта” Університету “Україна”

НАКАЗ “Cклад фахових атестаційних комісій Коледжу “Освіта”

НАКАЗ  “Про затвердження Положення про відбіркові комісії коледжів”

НАКАЗ “Про затвердження Положення про апеляційну комісію Коледжу “Освіта”