Дисципліни і програми вступних випробувань

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,05.
Вага бала за особливі успіхи – 0,05.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100.

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Конкурсний предмет 1 Вага предмету сертифіката ЗНО Конкурсний предмет 2

Вага предмету сертифіката ЗНО

Назва

Код

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 Українська мова та література

0,4

Історія України або Географія або Іноземна мова

0,5

Журналістика (Видавнича справа та редагування) 061
Маркетинг 075
Туризм 242
Журналістика 061 Творчий конкурс
Облік і оподаткування 071 Історія України або Математика або Географія
Право 081 Математика або Історія України або Іноземна мова
Інженерія програмного забезпечення 121
Комп’ютерна інженерія 123 Фізика або Історія України або Математика
Хімічні технології та інженерія 161 Хімія або Історія України або Математика
Харчові технології 181 Іноземна мова або Біологія або Хімія
Соціальна робота 231 Історія України або Біологія або Географія
Автомобільний транспорт 274 Математика або Фізика або Географія

Перелік програм предметних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Програма творчого конкурсу

Програма творчого конкурсу вступників, які подають документи для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальністю 061 “Журналістика” (галузь знань: 06 “Журналістика”)

Програма співбесіди

Програма для проведення співбесіди зі вступниками на перший курс, яким Законом України надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою